Mechelen, CM Campus Mechelen
5 mei
13.30u - 16.30u

Besprekingsmoment eHealth

Georganiseerd door

In brede zin verwijst eHealth, e-gezondheidszorg of elektronische gezondheidszorg naar het inzetten van informatie- en communicatietechnologieën ten dienste van de gezondheidszorg. belangrijkste aspecten hierbij zijn het elektronische patiëntendossier, de uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners en instellingen en de mogelijkheden om hier als patiënt zelf impact op uit te oefenen.
eHealth in ons land is op dit moment  volop in ontwikkeling. We staan stil bij de rol die je als patiënt op dit moment zelf al kan spelen in dit proces, en mogelijk in de toekomst zal kunnen spelen.  We bekijken de voordelen die eHealth kan bieden voor patiënten, zorgverleners en de gezondheidsorg, maar gana ook op zoek naar mogelijke valkuilen, onder andere inzake privacy.

Tijdens het besprekingsmoment nodigen we iemand uit die ons meer uitleg kan geven over al deze ontwikkelingen. In een tweede deel bespreken we deze informatie. Hoe ervaren mensen met een chronische ziekte deze mogelijkheden? We rekenen hiervoor op jouw inbreng. Je bent dan ook van harte welkom op het besprekingsmoment in jouw buurt.

Doelgroep: lanngdurige zieke en gezonde personen, jonger dan 65 jaar.

Kostprijs:
€ 3 CM-ledenprijs
€ 2 CM-ledenprijs met verhoogde tegemoetkomng
€ 6 niet-CM-ledenprijs

Inschrijven

Bij: Van Balberghe Gwendoline
Organisatie: Ariadne Ziekenzorg CM regio Mechelen-Turnhout
E-mailadres: ariadne.rmt@cm.be
Telefoon: 015 21 59 46

Adres

CM Campus Mechelen

Antwerpsesteenweg 261, 2800 Mechelen
Bekijk in Google maps