Actieve opvolging bij prostaatkanker

Ongeveer drie op de tien mannen die de diagnose prostaatkanker krijgen, hebben de mogelijkheid om te kiezen voor actieve opvolging. Deze optie wordt ook actieve monitoring, actieve observatie of oplettend afwachten (in het Engels watchful waiting) genoemd. Ze wordt soms aanbevolen bij kleine, weinig agressieve tumoren.

Bij niet-uitgezaaide prostaatkanker met een laag risico (ook laagrisicoprostaatkanker genoemd) zijn er drie behandelopties: actieve opvolging, een operatie of bestraling

Of de prostaatkanker een laag of een hoog risico heeft, wordt bepaald door de PSA bij diagnose en door de kenmerken van de tumor. Dat zijn onder meer de grootte van de tumor, de agressiviteit van de tumor, de eventuele doorgroei van de tumor in het omringende weefsel.

Bij actieve opvolging gaat de behandelend arts aan de hand van regelmatige controles met rectaal onderzoek, PSA-bepaling, MRI van de prostaat en herhalingsbiopsies zorgvuldig na hoe de ziekte zich verder ontwikkelt. Als een operatie of andere behandeling op een bepaald moment toch noodzakelijk blijkt, bespreekt de arts dat met de patiënt.

Soms kiezen mannen voor actieve opvolging omdat de voordelen van opereren of bestralen voor hen niet opwegen tegen de mogelijke nevenwerkingen van deze behandelopties. Denk bijvoorbeeld aan erectiestoornissen (impotentie) en ongewild urineverlies (incontinentie) na een prostaatoperatie of darm- en plasklachten na bestraling van de prostaat.

Tip

Op kuleuven.be/lucas/prostaatkanker krijgt u stap voor stap uitleg over prostaatkanker, de verschillende behandelopties bij laagrisicoprostaatkanker en de bijwerkingen van de behandelingen.