Ablatie bij nierkanker

Ablatie is een mogelijke behandeling bij nierkanker en betekent het verwijderen van weefsel door hitte of koude. Ablatie is vooral geschikt voor patiënten die niet meer geopereerd kunnen worden, bijvoorbeeld door gezondheidsproblemen zoals hart-, vaat- en longziekten. 

Ablatie kan op twee verschillende manieren gebeuren:

  • Lokale verhitting met radiogolven. Deze techniek wordt radiofrequentie ablatie genoemd, afgekort RFA.
  • Bevriezing. Deze techniek wordt cryoablatie of cryotherapie genoemd.

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen na ablatie zijn pijn in de buik, infectie in de nier en bloedingen. Soms ontstaat er een verslapping van de spieren van de buikwand aan de behandelde zijde. Dit is meestal tijdelijk, maar het herstel duurt al snel een half jaar. Heel soms ontstaat er een urinelekkage van de nier.

Uw arts kan u vertellen hoe u het best omgaat met deze bijwerkingen en/of hoe ze behandeld kunnen worden.