Sociale voorzieningen: Vlaamse sociale bescherming

Mensen die in Vlaanderen wonen en veel zorg nodig hebben, kunnen financiële steun krijgen via de Vlaamse sociale bescherming. De Vlaamse sociale bescherming bestaat momenteel uit de Vlaamse zorgverzekering, het basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

In dit filmpje uitgelegd in twee minuten: wat is de Vlaamse sociale bescherming?

Iedereen die in het Vlaams gewest woont en ouder is dan 25 jaar, is verplicht om elk jaar aan een erkende zorgkas een zorgbijdrage voor de Vlaamse sociale bescherming te betalen. Wie in Brussel woont, kan vrijwillig aansluiten bij een van de zes zorgkassen in Vlaanderen. De meeste mensen hebben hun zorgkas bij hun ziekenfonds. Er is ook een zorgkas van de Vlaamse overheid.

Vlaamse zorgverzekering

De Vlaamse zorgverzekering is een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming. Ze biedt mensen die zwaar zorgbehoevend zijn een maandelijkse tegemoetkoming als vergoeding van niet-medische zorgkosten, zowel thuis als in een residentiële voorziening.

Ook zwaar zorgbehoevenden jonger dan 25 jaar (die nog geen zorgbijdrage voor de Vlaamse sociale bescherming betalen) kunnen een aanvraag voor een tegemoetkoming indienen bij hun zorgkas.

Basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap

Ook het basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap is een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming. Het is bedoeld voor mensen met een erkende handicap en een beperkte ondersteuningsnood.

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Sinds 1 januari 2017 is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming. De tegemoetkoming heeft als doel het welzijn te versterken van 65-plussers in Vlaanderen met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen.