Sociale voorzieningen: Tegemoetkomingen voor beroepsziekten

Een overzicht van de tegemoetkomingen voor beroepsziekten.

Voor longvlieskanker of mesothelioom

Vergoeding Fedris voor beroepsrisico's

Hebt u longvlieskanker (mesothelioom) en bent u via uw werk blootgesteld aan asbestvezels, dan kunt u een vergoeding aanvragen bij Fedris, het federaal agentschap voor de beroepsrisico's. U moet in de privésector gewerkt hebben of bij een gemeentelijke of provinciale overheid.

Vergoeding Asbestfonds

Wie longvlieskanker heeft en in België blootgesteld is aan asbestvezels, kan een vergoeding aanvragen bij het Asbestfonds (AFA). Ook bij een overlijden van het slachtoffer betaalt het Asbestfonds een vergoeding uit aan eventuele rechthebbenden. Asbestslachtoffers én hun nabestaanden kunnen deze  vergoeding krijgen maar verliezen met die vergoeding het recht om de voormalige asbestindustrie voor de rechtbank te dagen. De vergoeding geldt zowel voor mensen die besmet raakten tijdens hun beroepsuitoefening (ook als zelfstandige) als voor mensen die in de privésfeer werden blootgesteld aan asbest (bijv. via de partner of door bepaalde hobby’s uit te oefenen). Het gaat om aanzienlijke bedragen.

Het is mogelijk dat u recht hebt op een vergoeding van Fedris én van het Asbestfonds, of van een van beide instellingen.

Info via uw ziekenfonds of bij het Asbestfonds.

Voor andere beroepsziekten

Beroepsziekten zijn ziekten die veroorzaakt zijn door het uitoefenen van een beroep. Er bestaat een officiële lijst die een aantal beroepsziekten opsomt (bijv. huidkanker door contact met bepaalde stoffen of neusbijholtekanker door contact met houtstof). Wie een beroepsziekte heeft, kan een schadeloosstelling krijgen van Fedris, het federaal agentschap voor beroepsrisico's. De beroepsziekteverzekering is van toepassing op werknemers uit de privésector en personeelsleden van gemeentelijke of provinciale overheden. Fedris is niet bevoegd voor zelfstandigen en federale ambtenaren.