Psychologische, psychotherapeutische of psychiatrische hulp

Veel mensen met kanker hebben op een bepaald moment nood aan psychologische begeleiding. In alle ziekenhuizen zijn er tegenwoordig oncopsychologen die zich gespecialiseerd hebben in het omgaan met mensen met kanker, hun angst en onzekerheid, de ingrijpende behandelingen, het terugvinden van evenwicht ...

Wie kanker heeft of heeft gehad, kan voor psychologische begeleiding in de eerste plaats terecht in het ziekenhuis waar hij behandeld wordt of werd. In de tweede plaats kunnen mensen met kanker voor verdere psychotherapeutische of medisch-psychiatrische hulp terecht bij de centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) of zelfstandig psychologen

De meeste ziekenfondsen bieden een beperkte terugbetaling aan voor consultaties bij een psycholoog of psychotherapeut. Het Vlaams Patiëntenplatform maakte een overzicht van de terugbetaling van psychotherapie en psychologische begeleiding per ziekenfonds. Bekijk hier de terugbetaling bij volwassenen en de terugbetaling voor kinderen en jongeren. De niet- of weinig terugbetaalde kosten voor psychologische ondersteuning zorgen er vaak voor dat mensen met kanker deze zorg uitstellen of zelfs weigeren.