Psychologische, psychotherapeutische of psychiatrische hulp

Veel mensen met kanker hebben op een bepaald moment nood aan psychologische begeleiding. In alle ziekenhuizen zijn er tegenwoordig oncopsychologen die zich gespecialiseerd hebben in het omgaan met mensen met kanker, hun angst en onzekerheid, de ingrijpende behandelingen, het terugvinden van evenwicht ...

Wie kanker heeft of heeft gehad, kan voor psychologische begeleiding in de eerste plaats terecht in het ziekenhuis waar hij behandeld wordt of werd. In de tweede plaats kunnen mensen met kanker voor verdere psychotherapeutische of medisch-psychiatrische hulp terecht bij de centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) of zelfstandig psychologen

Het bezoek aan een psycholoog of psychotherapeut is zelden terugbetaald. De niet-terugbetaalde kosten voor psychologische ondersteuning zorgen er vaak voor dat mensen deze zorg uitstellen of zelfs weigeren. Hier en daar is terugbetaling voor psychotherapie en psychologische begeleiding echter mogelijk, maar deze verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds. Het Vlaams Patiëntenplatform maakte een overzicht van de terugbetaling van psychotherapie en psychologische begeleiding per ziekenfonds