Kans op genezing (prognose)

De kans op genezing hangt bij kanker van veel factoren af, o.a. van de soort kanker en van het stadium waarin de ziekte zich bevindt bij diagnose. Elke situatie is verschillend. De behandelend arts kan meer uitleg geven over de elementen die de kans op genezing mogelijk beïnvloeden.

Foto iStock Als u kanker hebt en overlevingskansen opzoekt, bijvoorbeeld op het internet, kan het verhelderend zijn om die te bespreken met uw behandelend arts. Hij of zij is het best geplaatst om uit te leggen wat de cijfers in uw specifieke situatie betekenen.

Een van de vragen waar elke kankerpatiënt mee zit is: hoeveel kans heb ik om te genezen? Het is niet gemakkelijk om daar een antwoord op te geven. Toch kunnen artsen op basis van de specifieke kanker die iemand heeft mogelijk een voorspelling doen.

Wat wilt u weten?

Bij kanker wordt vaak gesproken in termen van vijfjaarsoverleving, dit is het gemiddelde percentage patiënten dat vijf jaar na de diagnose nog leeft. Houd er rekening mee dat elke situatie uniek is en dat overlevingscijfers alleen een globaal beeld geven van een groep patiënten met een bepaald tumortype en een bepaald stadium van de ziekte.

Sommige mensen willen zo veel mogelijk te weten komen over hun overlevingskansen, anderen krijgen die informatie liever niet. Respecteer die keuze bij uzelf of bij uw familielid/vriend/collega met kanker. Als u kanker hebt en zelf cijfergegevens opzoekt, bijvoorbeeld op het internet, kan het verhelderend zijn om die te bespreken met uw behandelend arts. Hij of zij is het best geplaatst om uit te leggen wat de cijfers in uw specifieke situatie betekenen.

Wat beïnvloedt de prognose?

Doorgaans speelt de uitgebreidheid van de ziekte bij de diagnose een belangrijke rol voor de prognose. Algemeen geldt dat hoe kleiner de tumor is en vroeger hij ontdekt en behandeld wordt, hoe beter de genezingskansen zijn. Als er uitzaaiingen zijn, ligt de vijfjaarsoverleving bij de meeste kankers lager dan als er geen uitzaaiingen zijn.

Ook andere factoren beïnvloeden de kans op genezing, zoals de soort kanker, de plaats en de groeisnelheid van de tumor(en), de levensstijl en algemene toestand van de patiënt, de gelijktijdige aanwezigheid van andere ziekten, de persoonlijke en familiale medische voorgeschiedenis, het effect van de behandeling enz. Naargelang van de soort kanker spelen nog andere zaken een rol. Meer lezen over de soorten kanker en hun behandeling.

Hoe evolueren de overlevingskansen?

De overlevingskansen na kanker zijn de voorbije jaren toegenomen. Mensen die nu de diagnose kanker krijgen, leven langer dan vroeger. Dat komt door betere behandelingen en doordat er meer kankers vroeger ontdekt worden. Hoewel die evolutie langzaam verloopt, zijn de resultaten hoopgevend. Er zijn voortdurend wetenschappelijke ontwikkelingen en onderzoeken die de overlevingskans vergroten.

De relatieve vijfjaarsoverleving, d.i. een benadering van het percentage patiënten dat vijf jaar na de diagnose nog leeft, is bij mannen in tien jaar tijd met 5% toegenomen, bij vrouwen met 3% (vergelijking van 1999-2003 en 2009-2013, cijfers Vlaanderen).

Meer informatie