Borstkanker

Nieuwe kracht na kanker
Luisteren, erover praten met de patiënt en oplossingen op maat zoeken.
Hannelore Denys, oncologe
Lees het verhaal
Bewegen is mijn medicijn
Een nieuw dak vind ik belangrijker dan een nieuwe borst
Borstkanker ontstaat doordat cellen in de borst zich ongecontroleerd vermenigvuldigen en een kwaadaardig gezwel vormen. Welke onderzoeken moet u ondergaan? Welke behandelingen zijn mogelijk? Hoe komt u in contact met lotgenoten? Waar vindt u steun?

Wat is borstkanker?

10557 diagnoses borstkanker
op 67.820 kankerdiagnoses in 2014
(België)

Borstkanker is een kwaadaardig gezwel in de borst. Als het gezwel niet wordt verwijderd of bestraald, zullen de kankercellen steeds verder doordringen in het gezonde borstweefsel. De kans bestaat ook dat kankercellen zich verspreiden, onder andere via het lymfestelsel. Dat lymfestelsel speelt een belangrijke rol bij de productie van afweerstoffen tegen ziekteverwekkers. Het bestaat uit lymfevaten en lymfeklieren of lymfeknopen. De meeste lymfevaten in de borst leiden naar lymfeklieren in de oksel. Als borstkankercellen de lymfeklieren onder de arm bereiken, kunnen ze verder groeien en zich van daaruit verder uitzaaien. Ook via het bloed kunnen kankercellen zich verspreiden.

De Stichting Kankerregister registreerde in 2012 in België 10.531 nieuwe gevallen van borstkanker bij vrouwen. Borstkanker is daarmee de meest voorkomende kanker bij vrouwen. Ook mannen kunnen borstkanker krijgen: in 2012 kregen in ons land 79 mannen de diagnose borstkanker. Het risico op borstkanker is voor een vrouw echter ongeveer 100 keer groter dan voor een man.

Voorkomen

Lees hier meer over

Onderzoeken

Als een vrouw iets abnormaals voelt of ziet aan haar borst, als de arts een knobbeltje ontdekt of als er bij het bevolkingsonderzoek naar borstkanker afwijkingen worden vastgesteld, zal verder onderzoek wellicht nodig zijn. De arts kan dan een diagnostische mammografie laten uitvoeren (röntgenfoto van de borst), al dan niet gecombineerd met een echografie (onderzoek met geluidsgolven).

Als er op de mammografie een afwijking wordt vastgesteld, kan er een punctie volgen (opzuigen van cellen met een lange, dunne naald) en/of een naaldbiopsie. Bij een naaldbiopsie wordt na plaatselijke verdoving met een dikkere naald een stukje weefsel uit het te onderzoeken gebied genomen en nadien onderzocht in het laboratorium. Aan de hand daarvan kan worden vastgesteld of het gevonden letsel goed- of kwaadaardig is.

Als de diagnose borstkanker valt, kunnen nog andere onderzoeken volgen om te zien of er mogelijk uitzaaiingen zijn elders in het lichaam:

  • een echografie van de oksel: als er afwijkingen worden vastgesteld, worden met een fijne naald cellen uit de klier afgenomen voor onderzoek onder de microscoop,
  • een CT-scan of computertomografie: zeer gedetailleerde röntgenfoto's van het lichaam,
  • een MR-scan of MRI (magnetic resonance imaging): een scan waarbij een magnetisch veld wordt opgewekt waarmee beelden van het inwendige van het lichaam gemaakt worden,
  • een botscan of isotopenscan: onderzoek na inspuiting met een licht radioactieve stof om te zien of er uitzaaiingen in het bot zijn,
  • een echografie van de lever,
  • een radiografie van borstkas en de wervelkolom.

Stadia

Aan de hand van de hierboven beschreven onderzoeken kan de arts het stadium van de ziekte vaststellen: dat is de mate waarin de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid. Voor borstkanker onderscheiden we vier stadia. Ze worden aangeduid met Romeinse cijfers van I (beginstadium) tot en met IV (vergevorderd stadium).

Behandelingen

De behandeling van borstkanker wordt besproken en gepland in een multidisciplinair overleg waarbij artsen van verschillende specialismen betrokken zijn. Voor de behandelingskeuze houden de artsen rekening met de grootte van de tumor, de eventuele doorgroei van de tumor in het omringende weefsel, de eventuele aanwezigheid van uitzaaiingen in de lymfeklieren en/of organen elders in het lichaam, met de biologische kenmerken van de tumor en de algemene conditie en leeftijd van de patiënt.

De meest voorkomende behandelingen van borstkanker zijn een operatie (chirurgie), bestraling (radiotherapie), een behandeling met medicijnen (chemotherapie), hormoontherapie of doelgerichte therapie. Het behandelend artsenteam zal meestal een combinatie van deze verschillende methoden adviseren, afhankelijk van de aard en locatie van de tumor, de uitgebreidheid, de algemene conditie en de leeftijd van de patiënt.

Soms zijn er meerdere behandelingsopties mogelijk. Aarzel in dat geval niet uitvoerig vragen te stellen over de voor- en nadelen van de verschillende keuzemogelijkheden.

Forum

vraag naar ervaringen met borstreconstructie met eigen weefsel -

Ik ben op zoek naar lotgenoten die reeds een borstreconstructie met eigen weefsel hebben ondergaan . Mijn borst is in mei 2016 verwijderd en intussen heb ik heel mijn behandeling doorlopen. Chemo , stralen en herseptine zijn achter de rug .....ik neem nu nog minimum 4j. Novadex.
Ik ben behandeld in UZ Leuven door dokter Neven . Zeer positieve ervaring . Sinds kort besloot ik toch een borstreconstructie te laten doen . Gezien de wachtlijst bij dokter Van de Voorde nog bijna 2 jaar is , denk ik erover om bij dokter Nevens te gaan . Heeft iemand van jullie hier ervaring mee ?
Ik ben ontzettend bang van de ingreep . Wil iemand iets

chronische vermoeidheid

Hoi,alweer een tijdje dat ik nog iets postte ,maar ik bleef het wel zo allemaal een beetje volgen van op afstand
Kort mijn verhaal:2009 borstsparende operatie,twee dagen later volledige amputatie met verwijdering alle okselklieren.3 weken later terug volledig verdoofd voor plaatsen port-a-cath.3 x chemo FEC , 3 x chemo taxotere , 25 bestralingen.Aanvankelijk 5 jaar hormoontherapie nolvadex;maar dat is wegens verhoogd risico(jonge leeftijd en microscopische uitzaaiing in okselklier) met 5 jaar verlengd.
Voornaamste,doch overheersende klachten : moeheid,geheugen,concentratie.
Sowieso moet ik alles doseren én constant denken aan